Menu
sasp001
sasp002
sasp003
sasp004
sasp005
sasp006
sasp007
sasp008

Gdańska Fundacja Oświatowa jest w trakcie realizacji projektu pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego